ترمز دستی !

دو روز پیش دیدم آقای راننده سرویس آرین رو نشونده جلو بغل دست خودش ، هم از این موضوع تعجب کردم و هم نگران شدم .نگران

فردا صبح اونروز وقتی آرین رو بردم سوار سرویس کنم ،دیدم آقای راننده گفت :سلام آقا آرین بیا جلو بشین . گفتم : چرا اذیتتون میکنه ؟ بنده خدا گفت : نه ، خیلی هم آرامه ، خیلی هم آگاهه . آخه یک بچه ای هست که  وقتی میشینه جلو ترمز دستی رو می کشه!! شیطان

 به آقای راننده گفتم خدا به دادتون برسه و او هم لبخند زد . امیدوارم خدا بهش توان بیشتری بده و وسط راه نبره ابرو

ولی از شما چه پنهون خیلی خوشحال شدم که به آرین می گه آروم ، کلی ذوق مرگ شدم.زبان

/ 4 نظر / 19 بازدید
para

khob aroome bache...[خجالت]

هانیه

عاشقشم . ما وقتی میگیم شما گوش نده حرف ما قد راننده سرویس هم نبود خاله پانی میخوای امیر حسین رو بگم بیاد به این یقین برسی??

[لبخند][گل][گل][گل]

هایده

[رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا]