مهدی و تلویزیون

آرین یک دوستی داره به نام مهدی ، البته بگم که تو بچه های ما مهدی شاگرد اوله ، باهوش و فنی قلب

مهدی یک عادتی داره و اونم اینه که شب ها تا صبح باید تلویزیون بالا سرش روشن باشه واگر دست بر قضا قطع بشه از خواب بیدار می شه سوال

مامان مهدی امروز می گفت: که دیشب حدود 1 نصفه شب مهدی بیدار می شه می بینه که تلویزیون خاموشه ! چرا؟ چون برق رفته بود. مامان مهدی می گفت حالا مگه گریه مهدی بند میاد گریهنصفه شبی می گفت: روشنش کن ،روشنش کن. خلاصه مامان مهدی بلند شده زنگ زده اداره برق گفته : آقا چرا برق رفته اون متصدی برق هم گفته  خانم ما یک مشکل کوچیک داشتیم گفتیم نصفه شب برق رو قطع کنیم که مردم اذیت نشن. مامان مهدی گفته : آقا تو رو خدا برق رو بیارید من بچم مشکل داره، داره گریه می کنه . متصدی برق گفته : خانم مشکل بچتون چیه ؟ گفته :آقا اوتیسمه . اون بیچاره هم گفته خانم شما ناراحت نباش تا چند دقیقه دیگه میاد و مهدی تا وقتی که برق نیومده و تلویزیون روشن نشده نخوابیده.لبخند

آرین هم وقتی می خواد بخوابه باید با تلویزیون روشن بخوابه وبعد که خوابش عمیق شد ما تلویزیون رو خاموش می کنیم . خدا نکنه که نصفه شب از خواب بپره اول از همه به سمت اتاق ما میدوه و چراغ رو روشن می کنه و بعدم میپره رو من.سبز 

خلاصه اینم از خواب شبانه و آرام ما .

/ 4 نظر / 20 بازدید
هایده

[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]

هانیه

ای خدااااااا

زویا

آخی عزیزم! چه نازن این بچه ها!