بعضی وقتها آدم نمی دونه به نا آگاهی مردم بخنده یا گریه کنه ( در واقع خودشو بزنه)

چند وقت پیش داشتم دنبال یک تن پوش برای مدرسه می گشتم با آقائی تماس گرفتم که این تن پوش ها رو تولید می کرد . گفتم :من مادر یکی از بچه های مدرسه اتیسم هستم شما می دونید اتیسم چیه ؟ گفت: بله می دونم . با تعجب و ذوق زدگی گفتم میدونید ؟! گفت بله دیگه اوتیس همون شخصیت کارتونی گاوه  هستش دیگه از خود راضیتو کارتون مزرعه حیوانات قهقههگریهیول در واقع من همین سه حالت رو داشتم .

یکی از دوستانم می گفت برای تهیه داروئی به داروخانه رفته و کسی که نسخه رو می پیچیده ازش پرسیده که مریضتون چه مشکلی داره؟ گفته :اتیسم و اون آقای دارو شناس گفته: اتیسم یک مکتب جدیده ! کلافه

از این دست مشکلات ما که بچه اتیسم داریم زیاد بهش بر می خوریم . نمی دونم چه جوری شد که همه بیش فعالی رو خیلی خوب می شناسن ولی اتیسم رو نه . قطعا اطلاع رسانی درباره بیش فعالی خیلی بیشتر بوده و خوب بین مردم جا افتاده ولی اتیسم نه ! اما چرا اون آره و این نه نمی فهمم کلافه