در طول این سالها که ما متوجه مشکل آرین شدیم. کتابها ، مجلات و مقالات فراوونی در مورد اوتیسم خوندیم و می خونیم . بعضی هاش خیلی به دل آدم می شینه و آدم رو به آینده امیدوار. 

امیدوار برای تلاش بیشتر و بیشتر هر چند سخت و طاقت فرسا، چون آرین ارزشش رو داره .

یکی از اونها که خیلی دوستش دارم اینجاست :