امروز یکی از بهترین روزهای عمرم بود ، مدتها بود که تو فکر درست کردن یک انجمن اوتیسم بودم ، که بشه از طریق اون سطح آگاهی جامعه رو نسبت به این تفاوت نه بیماری بالا ببرم. ولی نمی دونستم که از کجا باید شروع کنم می دونید که تو این مملکت انجام هر کاری احتیاج به داشتن یک سری مقدمات داره و من اون مقدمات رو نداشتم. دیدید میگن که تجسم خلاق شاید بخاطر اون تجسم خلاق بود که امروز توسط یکی از دوستانم به NGO تازه تاسیس اوتیسم هگمتانه دعوت شدم . 

باورم نمی شه که هنوز کسانی باشند در این مملکت که بانی خیر باشند و هنوز هم فکر می کنم که تو خوابم.

در هر حال من امشب به رویا هام رسیدم . هرچند که انجمن ما هنوز نو پا است ولی با شوری که در موسسین این انجمن و مادر و پدرهای اندکی که امروز اونجا حضور داشتند دیدم مطمئنم که به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید.

من از همین امروز شروع می کنم برای آرین و آرینهای اوتیسمی که شاید در همین لحظه متولد شده باشند و مادر و پدرشون در باره این اختلال هیچ آگاهی و حتی شنیده ای نداشته باشند. 

به امید موفقیت همه دوستانم در انجمن اوتیسم هگمتانه .