بچه های ما هزینه های زیادی دارند ، هزینه های مربوط به گفتار درمانی و کار درمانی مــتأسفانه در ایران تحت نظر هیچ بیمه خاصی نیست ،حتی بهزیستی هم به بچه های اوتیسم کمک زیادی نمی کنه ...

کاش با این همه سرمایه ای که تو این کشور هست ، نه اونقدر زیاد در حدی منطقی برای بچه های اوتیسم هم سرمایه گذاری می شد ،که بعضی از خانواده ها برای فراهم کردن زنذگی بهتر برای فرزندشون مجبور به ترک وطن نشن. 

 

آرین دوستی خوشگلی داره به نام وانیا ، در واقع تنها دختر حاضر در جمع دوستان آرین ، مدتهاست که خانواده او در پی رفتن از وطن هستند و حالا تا دو هفته دیگه برای همیشه از ایران میرن ، من از جهتی برای او و خانواده اش خوشحالم و از جهتی هم دلم گرفته که آرین و من دوستامون رو از دست میدیم. 

امیدوارم مامان و بابای وانیا کوچولو به همه آرزو های مربوط به وانیا برسن . آمین.

امروز اصلا حالم خوب نیست .گریه